Siberië

_________________________________________________________________________________
[21 januari 2018]
Rusland: Jamal

De geleidelijke dooi van de permafrost in Siberië heeft allerlei gevolgen en biedt tegelijkertijd mogelijkheden. Eén van die mogelijkheden is het ontginnen van de delfstoffen die onder de permafrost aanwezig zijn. Op het schiereiland Jamal, dat grofweg ten oosten van Nova Zembla ligt tussen de Karazee en de Obboezem (benamingen uit de Grote Bosatlas), is te zien dat de ontginning van een nieuw megagasveld – ongetwijfeld uitgevoerd door Gazprom – zijn sporen nalaat in het gebied.

De infrastructuur en het industriële netwerk die de natuurlijke omgeving doorkruisen, verstoren het leven van de nomadische Nenets die daar al heel lang leven en rondtrekken. Zie De Nenets in Siberië.

De beelden zoomen in op de fabrieken en de infrastructuur van de gaswinning. Hieruit valt op te maken dat op het moment dat de satellietbeelden werden gemaakt, de aanleg van alle voorzieningen voor de gaswinning in volle gang is, maar nog niet voltooid. De pijplijn die het gas op het grote netwerk zal aansluiten, is nog niet klaar.

_________________________________________________________________________________