De Nieuwe Zijderoute

____________________________________________________________________________
[17 maart 2018]
Kazachstan: de spoorlijn

De Nieuwe Zijderoute is al een flink aantal jaren een terugkerend thema als het gaat over de handelsverbindingen die China met andere delen van de wereld ontwikkelt. De benaming ‘Nieuwe Zijderoute’ sluit bewust aan op de mythische verhalen rond de ‘oude’ Zijderoute die al sinds de klassieke Oudheid de beschavingen van het ‘westen’ met die van het ‘oosten’ verbond. Overigens is de formulering die ik zojuist gebruikte niet geheel correct, omdat er evenzogoed claims zijn dat de eerste contacten met westerse beschavingen tot stand zijn gekomen op initiatief van Chinese heersers. In de vroegere eeuwen, toen de verbindingen nog vooral over het vasteland verliepen, bestond de oude Zijderoute grofweg uit het traject: Xi’an (de vroegere hoofdstad van China) – Hotan (west-China) – Samarkand (Oezbekistan) – Persepolis (Iran) – Istanbul (Turkije) – Venetië (Italië). Dit is slechts een indicatie; de daadwerkelijk afgelegde route kon in vroeger tijden veel meer andere steden of pleisterplaatsen aandoen. De geografische verbindingslijn die hierboven wordt genoemd, is slechts een ruwe aanduiding van de vele culturele en handelsverbindingen die op allerlei plekken bestonden en die samen een verbinding tussen oost en west op het Euraziatische supercontinent tot stand brachten.

De Nieuwe Zijderoute beoogt precies dat: een directe verbinding tussen China en West-Europa. Bij de Nieuwe Zijderoute gaat het vooral om snelle en stabiele verbindingen over het Euraziatische continent. Oftewel: spoorlijnen. Nog specifieker: een nieuwe spoorlijn van de grens van West-China door het bevriende en rijke Kazachstan naar Moskou en daarna verder naar West-Europese steden. Onderstaande kaart laat zien wat wordt beoogd: een snellere route over het vasteland van oost naar west.

Aan de Nieuwe Zijderoute kleven allerlei economische en geopolitieke onderwerpen. Die wil ik niet negeren (ik wil daar in latere posts op terugkomen), maar op dit moment wil ik laten zien dat de spoorlijn door Kazachstan in razendsnel tempo wordt aangelegd.
De beelden die volgen, laten de snelle ontwikkeling zien doordat oude en nieuwe satelietfoto’s de verandering in het landschap door de aanleg van de spoorlijn tonen. De onderstaande beelden zijn van diverse lokaties in Kazachstan. Bij de meeste beelden loopt de spoorlijn als een horizontale lijn door het beeld.

Boven en onder: de spoorlijn doorsnijdt het landschap in een rechte lijn.

Boven: de spoorlijn komt van rechts.
Onder: de spoorlijn komt van links.

De spoorlijn komt van rechts.

De Nieuwe Zijderoute is in aanbouw.
_________________________________________________________________________________