[1] EARTHSCRATCHES

Op de pagina’s die onder EARTHSCRATCHES zitten, worden beelden (voornamelijk screenshots) geplaatst die getuigen van het Antropoceen, de geologische aanduiding van “het tijdperk van de mens”. De afbeeldingen op de onderliggende pagina’s maken zichtbaar dat wij, de homo sapiens, de aardkorst op allerlei plekken en manieren afkrabben. Soms liggen de ontginningen en uitgravingen er als open wonden bij, soms hebben de gemaakte schrammen onverwachte, kleurrijke (en ook vervuilende) effecten. Ook aan andersoortige menselijke ingrepen wordt aandacht besteed.

De pagina’s laten zien dat veel van de menselijke ingrepen op de aardkorst stammen uit de periode van ná het begin van de Industriële Revolutie (om ook hier de digitale bronnen maar even te volgen: volgens wikipedia begon de Industriële Revolutie rond 1750 in Groot-Brittanië, rond 1800 kwam hij op het vasteland van Europa op stoom). Over het algemeen zal blijken dat het zichtbare menselijke handelen vooral uit de afgelopen 100 jaar stamt.

Soms is op een pagina een verwijzing naar een website opgenomen. In vrijwel alle gevallen zal verder zoeken op internet aan de hand van enkele trefwoorden meer informatie over het ontstaan en functioneren van de schrammen aan het licht brengen.

De pagina’s van EARTHSCRATCHES gaan vooral over het zichtbaar maken van de plekken.
Vrijwel altijd een kwestie van inzoomen.
Telkens vanuit een gevoel van topophilia.


Dagbouw bruinkoolgroeve ten zuiden van Leipzig, 2016