Nabrander Slotweekeinde 2016

“Endstation Chile”, aldus de Duitse pers over het overlijden van Margot Honecker, de vrouw van voormalig DDR-leider, Erich Honecker.
honeckermargot-2

Fragment uit De Volkskrant, 8 mei 2016 (boven) en de reisgids voor het Slotweekeinde 2016 naar Leipzig en Chemnitz (onder).

leipzig-chemnitz-22
ddr-leipzig-chemnitz

Positief advies voor handhaven titelbescherming Interieurarchitect

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) adviseren positief over het handhaven van de titelbescherming van interieurarchitecten. Ook bevelen ze aan de hbo masteropleidingen Interieurarchitectuur, zoals die ook bij ArtEZ Academie van Bouwkunst wordt gegeven, te ondersteunen in hun verdere ontwikkeling.
De onderzoekers van de UvA hadden de opdracht voor het onderzoek gekregen van het Ministerie van OCW in samenwerking met het Atelier Rijksbouwmeester. Het onderzoek was één van de uitwerkingen van het “Actieplan gereglementeerde beroepen” van het kabinet. Doel van dit plan is om na te gaan in hoeverre de titel- of beroepsbescherming in Nederland geen restricties opwerpt voor buitenlandse bedrijven en beroepsbeoefenaren en op die manier de internationale concurrentie belemmert. Eén van de titels die door het kabinet werd genoemd voor evaluatie is die van de interieurarchitect.
In het rapport dat op 21 juni 2016 is gepubliceerd komen de onderzoekers juist tot de conclusie dat de titelbescherming bij interieurarchitecten de concurrentie verhelderd en dat de consument een waarborg heeft voor de kwaliteit van de werkzaamheden wanneer een interieurarchitect in de arm wordt genomen.
De onderzoekers hebben een groot aantal interviews met vertegenwoordigers uit alle geledingen van het veld van de interieurarchitectuur gehouden. Ook is Ingrid van Zanten van Corporeal, de masteropleiding Interieurarchitectuur bij ArtEZ, geïnterviewd. De onderzoekers hebben verder een internationale benchmark gedaan om de situatie in de buurlanden met die van Nederland te vergelijken.
Het rapport is in zijn geheel te lezen en te downloaden van de website van het Bureau Architectenregister. Klik hier voor een directe link.

uva-ia

Publicatie Plein16 + erratum

plein16pub1

Op de dag vóór het slotweekeinde van studiejaar 2015-2016 werden de publicaties van Plein 16 “Eigenschappen” afgeleverd. Een mooi product om in de bus op weg naar Leipzig te lezen en te bekijken. De publicatie was ook dit keer weer een samenwerking van Accu grafische ontwerpers, Linda Swaap, met Bob Zanders, de coördinator van het Plein.
In de publicatie wordt beeldend verslag gedaan van de vier workshops en hun resultaten. Achtereenvolgens “Aus einem Guss” (aluminium gieten), “Piepschuim” (EPS), “Brick Pavilion” gemodelleerde klei van de steenfabriek Petersen in Denemarken) en “Biobased composiet” worden in de publicatie gepresenteerd.
In iedere workshop speelde één materiaal de hoofdrol. Het was aan de studenten om de eigenschappen van dat materiaal te bespelen, om de regie over het materiaal te voeren. In de publicatie wordt dat proces en wat het heeft opgeleverd getoond.

plein16pub2

Ralph Brodrück, één van de begeleiders van de workshops, heeft een essay geschreven dat dieper ingaat op de relatie tussen de subjectieve ervaring en de eigenschappen van materialen. Die subjectieve ervaring kiest nadrukkelijk niet voor de route naar de natuurwetenschappelijke gegevens en modellen over materialen. De subjectieve ervaring wordt aan de hand van voorbeelden van architecten, waaronder Peter Zumthor, diepgaand geanalyseerd. Brodrück legt die analyse naast de inzichten van de filosoof Hermann Schmitz en komt dan tot een tweeledige conclusie. Juist door de subjectieve ervaring centraal te stellen en daar een vocabulair voor te ontwikkelen, wordt het mogelijk “om de opmerkzaamheid met betrekking tot de ervaring van architectuur te verfijnen”(p. 54). De tweede conclusie van Brodrück volgt hier direct op: het wordt dan ook mogelijk “het inzicht in haar (= van de architectuur) intersubjectieve eigenschappen systematisch te vergroten.”(p. 54).

plein16pub3

Flankerend aan de beeldenreeksen worden op rode pagina’s tekstfragmenten van twee auteurs gepresenteerd. Het betreft citaten van Tim Ingold uit zijn publicatie Making (2013) en uitspraken van Barbara Hepworth over haar lijfelijke ervaringen als beeldhouwer.
Helaas is in de laatste uitspraak van Hepworth op p. 76 een deel van de zin weggevallen. De complete tekst is:
“A chance remark [..] that ‘marble changes colour under different people’s hands’ made me decide immediately that it was not dominance which one had to attain over material, but an understanding, almost a kind of persuasion, and above all greater co-ordination between head and hand.”

plein16pub4