EARTHSCRATCHES

Op de pagina’s die onder EARTHSCRATCHES zitten, worden beelden (voornamelijk screenshots) geplaatst die zichtbaar maken dat wij, de homo sapiens, de aardkorst op allerlei plekken en manieren afkrabben. Soms liggen de ontginningen en uitgravingen er als open wonden bij, soms hebben de gemaakte schrammen onverwachte, kleurrijke (en ook vervuilende) effecten.
Op iedere pagina wordt slechts beperkte informatie over de locatie gegeven. Uiteraard heeft iedere schram een eigen verhaal. Over iedere schram zou uitgebreid verteld kunnen worden hoe deze specifieke plek past in het reilen en zeilen van onze wereld en de manier van leven die wij erop na houden. Die verhalen worden op deze pagina’s niet verteld met woorden; de beelden getuigen van het bestaan van de schrammen.
Soms is op een pagina een verwijzing naar een website opgenomen. In vrijwel alle gevallen zal verder zoeken op internet aan de hand van enkele trefwoorden al een deel van het ontstaan en functioneren van de schrammen aan het licht brengen.

De pagina’s van EARTHSCRATCHES gaan vooral over het zichtbaar maken van de plekken.
Vrijwel altijd een kwestie van inzoomen.
Telkens vanuit een gevoel van topophilia.


Dagbouw bruinkoolgroeve ten zuiden van Leipzig, 2016